Uvjeti poslovanja

Ovdje su navedeni osnovni uvjeti poslovanja poduzeča Grafička kocka dizajn vizualnih komunikacija j.d.o.o. (u daljnjem tekstu 'GK') te naručioca odnosno kupca (u daljnjem tekstu 'kupca').Usluge (web design, grafički dizajn, web hosting)

GK se obvezuje isporučiti uslugu u skladu s izvornim dogovorom s kupcem. Sve naknadne izmjene mogu odužiti rok isporuke.

Za sve naknadne izmjene izvorno isporučenog proizvoda od strane kupca ne odgovaramo.

Kod pružanja usluge smještaja web stranica GK neće biti odgovorna za nezakonite sadržaje. Sadržaj web stranica smještenih pri poslužiteljima GK je odgovornost korisnika/kupca.

GK zadržava pravo na uskraćivanje usluge bez prethodnog upozorenja osobama koje stavljaju neprimjerene, nedozvoljene ili nelegalne sadržaje.Roba (tiskani materijali, roba s otiskom):

Tiskani materijali te roba s tiskom naplaćuje se avansno u cijelosti.

Probni otisak / probni primjerak kupac mora izričito zatražiti te se isti posebno naplaćuje ovisno o složenosti posla.

Osiguravamo točnost boja u tisku prema grafičkoj pripremi u najvećoj mogućoj mjeri.

Zbog ograničenja koja nosi tiskarska tehnologija i materijala na kojima se vrši tisak, potpunu točnost reprodukcija boja nije moguće jamčiti. Prihvaćanjem ponude istovremeno prihvaćate i ova ograničenja.

GK će nastojati postići najbolje rezultate tiska prilikom svake narudžbe, ali ne preuzima odgovornost zbog moguće varijacije otisnutih boja. Također, ne odgovaramo za razlike u bojama između prikazanog na zaslonu računala kupca te gotovog proizvoda.

Reklamacije na količinu robe ne uvažavamo nakon što je roba uredno preuzeta, stoga molimo kontrolu robe odmah pri preuzimanju.

Zbog mogućnosti nastanka škarta u procesu tiska, zadržavamo pravo odstupanja +-3% od naručene količine.

Pogrešno naručenu robu ne zamjenjujemo kao ni tiskanu robu te robu s tiskom.

Prilikom reklamacije tražimo povrat reklamirane robe u cijelosti. Povrat robe se vrši na trošak kupca.

GK se obavezuje da će Kupcu isporučiti točan broj naručenih otisnutih primjeraka u skladu s potvrđenom narudžbom. Iznimno, u slučaju manjeg broja otisnutih primjeraka uzrokovanih izvanrednim situacijama, GK će kupca obeštetiti u skladu sa zajedničkim dogovorom.

Rok izrade je u skladu s dogovorom GK i Kupca. Rok izrade se definira u ponudi i ovisi o proizvodu i trenutnoj kapacitiranosti proizvodnje. Počinje teći od trenutka potvrde narudžbe i potpune uplate na žiro-račun GK prema Ponudi.

Rok izrade se ne odnosi na rok dostave koji počinje teći od trenutka kada GK izrađenu Uslugu preda dostavnoj službi.

Za narudžbe za koje nisu dostavljene kompletne datoteke s grafičkom pripremom ili su dostavljene datoteke s grafičkom pripremom koje nisu spremne za tisak, rok izrade počinje teći kada GK primi ispravne datoteke s grafičkom pripremom, a ne kada je primljena narudžba.

Za potvrđene narudžbe i primljene uplate od 12:00 do 16:00 sati, rok izrade počinje teći idući dan. Rok izrade uključuje radne dane od ponedjeljka do petka, a isključuje subote, nedjelje i praznike.

Reklamacije na neispravnu ili oštećenu robu uvažavamo u roku od 8 dana.
Općenito

Prihvaćanjem Uvjeta poslovanja, Kupac daje svoju izričitu privolu GK da može koristiti, upisivati i obrađivati njegove osobne podatke, uključujući OIB za potrebe vlastitih evidencija.

Sporovi u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Uvjeta poslovanja, GK i Kupac nastojat će riješiti na prijateljski način. Ako, međutim, ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležni sud bit će sud u Zagrebu.

Na svakoj ponudi/računu nalazi se poveznica na web stranicu na kojoj se nalaze ovi uvjeti te se smatra kako kupac pristaje na uvjete uplatom ponude/računa.

Prijavite se za naš newsletter

Budite uvijek u toku s današnjim trendovima i pravovremeno obaviješteni o našim nagradnim igrama i akcijama.